Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Maison de Saumur et de Loire en derden.

Offertes en aanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, vrijblijvend. Prijzen zoals vermeld op de website zijn indicatief en brengen geen verplichting tot levering met zich mee. In alle gevallen geldt: zo lang de voorraad strekt.

Als er sprake is van een vaste offerte is deze van kracht gedurende de in die offerte vermelde periode. Bij het ontbreken van een afloopdatum vervalt een vaste offerte na verloop van 30 dagen.
Vermelde prijzen zijn in beginsel geldig tot 31 december van een jaar, maar tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden indien zij een gevolg zijn van gewijzigde omstandigheden
Groothandelsprijzen zijn inclusief accijns, maar exclusief BTW, detailhandels prijzen zijn inclusief BTW.

Groothandelsprijzen worden op verzoek verstrekt aan daarvoor in aanmerking komende partijen.
Betaling van geleverde producten en diensten binnen 14 dagen na factuur datum op bankrekening, tenzij anders overeengekomen. Bij nieuwe afnemers en grote hoeveelheden kan een gedeeltelijke vooruitbetaling worden gevraagd.

Levering is franco huis in het Gooi en de directe omgeving daarvan. Daarbuiten kan in overleg en afhankelijk van de ordergrootte een bijdrage in de transportkosten worden gevraagd.
Kosten van bijzondere of extra verpakking (bijvoorbeeld breukvrije of feestelijke verpakking) zijn niet inbegrepen in de prijs en worden doorberekend, evenals de verzendkosten die door derden aan ons in rekening worden gebracht.

Reclames over geleverde goederen en diensten moeten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen ter kennis worden gebracht. Een reclame dient zo goed mogelijk te worden onderbouwd, o.a. door vermelding van het lotnummer en het beschikbaar hebben van het (restant van het) gereclameerde product. Een eventueel te vergoeden bedrag kan niet hoger zijn dan de oorspronkelijke factuur waarde van de geleverde goederen of diensten.

Geleverde wijnen zijn met zorg geselecteerd bij aan alle kwaliteitsnormen voldoende bedrijven. Mocht desalniettemin en onverhoopt de inhoud van een fles of verpakking afwijkende, mogelijk schadelijke stoffen bevatten dan kan Maison de Saumur et de Loire, noch de eigenaar en/of de medewerkers daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Het is een gereed product dat hier geen verdere of andere bewerking ondergaat.

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Maison de Saumur et de Loire zolang nog enige factuur of deel daarvan onbetaald is gebleven. Ook al valt niet meer aan te tonen welke nog bij de afnemer aanwezige wijnen betrekking hebben op welke factuur.

Alle vermelde wijnen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, indien een jaargang is uitverkocht treedt daarvoor automatisch de volgende jaargang in de plaats.